FENDI 推出全新Selleria限量版女士手表

FENDI 推出全新Selleria限量版女士手表

FENDI(芬迪)高雅洗练的全新Selleria Limited Edition交融差别贵重材质 ,以钻石及拓帕石打造而成。 具独家可换式表带 ,可藉差别技俩揭示个性风范,并在精美优雅中插手一抹怪异气势派头 。 联合传统与立异的设计理念,使全新Selleria Limited Edition与起源于罗马的品牌价值牢牢相系 ,形塑出隽永又布满今世感的绝美时计 。

全新手表限量推出8只,采Selleria手表闻名的缝缀图案搭配别致色采。 灵感来自卡尔拉格斐(karl Lagerfeld于1971设计Astuccio—Fendi最经典的皮草之一时的素描。 红色漆面、钻石及环抱珍珠母贝的12颗贵重母贝的12颗贵重红色拓帕石,使表盘的几何设计越发刺眼 。 每一一枚怪异手表皆刻有限量编号 ,随付专属限量版证书及Silvia Venturini Fendi亲笔感激信函。 透过开创豪华制表范畴先河的独家表带改换体系,手表可变身为优雅的Fendi项链以及坠饰,让女性主顾之前所未有的体式格局体现小我私家气势派头。

透过开创豪华制表范畴先河的独家表带改换体系 ,Selleria 手表可变身为优雅的Fendi项链以及坠饰

此中18K白金项链镶嵌180颗白色蓝宝石(约6.00克拉)以及180颗红色拓帕石(约5.50克拉);而18K白金坠饰则镶嵌7颗白色蓝宝石(约0.20克拉)以及8颗红色拓帕石(约1.20克拉) 。

手表搭配手工缝制的cuoio Romano小牛皮 、鳄鱼皮lguana皮革表带,可契合每一一种表情与每一一种场所配戴,合适自在优雅的成熟女性 ,在不同凡响的色和谐材质中展露风情。

Selleria手表闻名的缝缀图案搭配别致色采,

灵感来自Karl Lagerfeld于1971设计的最经典皮草Astuccio素描

技能参数

表壳:不锈钢表壳,表径36毫米 ,表圈以及边沿镶嵌195颗钻石 ,约1.14克拉(表壳84颗钻石,约0.77克拉 ;表盘111颗钻石,约0.37克拉) ;12颗红色拓帕石 ,约0.05克拉,可容易改换表带的表违启齿

功效:时 、分、秒唆使

机芯:瑞士制造石英机芯

防水深度:50米

表带:手工缝制Fendi Cuoio Romano小牛皮革以及短吻鳄鱼皮带

限量:8枚,表壳刻有限量编号:XX/8 ,随付Silvia Venturini Fendi亲笔感激信函

透过开创豪华制表范畴先河的独家表带改换体系,Selleria 手表可变身为优雅的Fendi项链以及坠饰。 此中18K白金项链镶嵌180颗白色蓝宝石(约6.00克拉)以及180颗红色拓帕石(约5.50克拉);而18K白金坠饰则镶嵌7颗白色蓝宝石(约0.20克拉)以及8颗红色拓帕石(约1.20克拉) 。

FENDI官网

FENDI相干

亿博体育官方app下载-亿博体育app安卓版


【读音】:

FENDI(fēn dí )gāo yǎ xǐ liàn de quán xīn Selleria Limited Editionjiāo róng chà bié guì zhòng cái zhì ,yǐ zuàn shí jí tuò pà shí dǎ zào ér chéng 。 jù dú jiā kě huàn shì biǎo dài ,kě jiè chà bié jì liǎng jiē shì gè xìng fēng fàn ,bìng zài jīng měi yōu yǎ zhōng chā shǒu yī mò guài yì qì shì pài tóu 。 lián hé chuán tǒng yǔ lì yì de shè jì lǐ niàn ,shǐ quán xīn Selleria Limited Editionyǔ qǐ yuán yú luó mǎ de pǐn pái jià zhí láo láo xiàng xì ,xíng sù chū jun4 yǒng yòu bù mǎn jīn shì gǎn de jué měi shí jì 。

quán xīn shǒu biǎo xiàn liàng tuī chū 8zhī ,cǎi Selleriashǒu biǎo wén míng de féng zhuì tú àn dā pèi bié zhì sè cǎi 。 líng gǎn lái zì kǎ ěr lā gé fěi (karl Lagerfeldyú 1971shè jì Astuccio—Fendizuì jīng diǎn de pí cǎo zhī yī shí de sù miáo 。 hóng sè qī miàn 、zuàn shí jí huán bào zhēn zhū mǔ bèi de 12kē guì zhòng mǔ bèi de 12kē guì zhòng hóng sè tuò pà shí ,shǐ biǎo pán de jǐ hé shè jì yuè fā cì yǎn 。 měi yī yī méi guài yì shǒu biǎo jiē kè yǒu xiàn liàng biān hào ,suí fù zhuān shǔ xiàn liàng bǎn zhèng shū jí Silvia Venturini Fendiqīn bǐ gǎn jī xìn hán 。 tòu guò kāi chuàng háo huá zhì biǎo fàn chóu xiān hé de dú jiā biǎo dài gǎi huàn tǐ xì ,shǒu biǎo kě biàn shēn wéi yōu yǎ de Fendixiàng liàn yǐ jí zhuì shì ,ràng nǚ xìng zhǔ gù zhī qián suǒ wèi yǒu de tǐ shì gé jú tǐ xiàn xiǎo wǒ sī jiā qì shì pài tóu 。

tòu guò kāi chuàng háo huá zhì biǎo fàn chóu xiān hé de dú jiā biǎo dài gǎi huàn tǐ xì ,Selleria shǒu biǎo kě biàn shēn wéi yōu yǎ de Fendixiàng liàn yǐ jí zhuì shì

cǐ zhōng 18Kbái jīn xiàng liàn xiāng qiàn 180kē bái sè lán bǎo shí (yuē 6.00kè lā )yǐ jí 180kē hóng sè tuò pà shí (yuē 5.50kè lā );ér 18Kbái jīn zhuì shì zé xiāng qiàn 7kē bái sè lán bǎo shí (yuē 0.20kè lā )yǐ jí 8kē hóng sè tuò pà shí (yuē 1.20kè lā )。

shǒu biǎo dā pèi shǒu gōng féng zhì de cuoio Romanoxiǎo niú pí 、è yú pí lguanapí gé biǎo dài ,kě qì hé měi yī yī zhǒng biǎo qíng yǔ měi yī yī zhǒng chǎng suǒ pèi dài ,hé shì zì zài yōu yǎ de chéng shú nǚ xìng ,zài bú tóng fán xiǎng de sè hé xié cái zhì zhōng zhǎn lù fēng qíng 。

Selleriashǒu biǎo wén míng de féng zhuì tú àn dā pèi bié zhì sè cǎi ,

líng gǎn lái zì Karl Lagerfeldyú 1971shè jì de zuì jīng diǎn pí cǎo Astucciosù miáo

jì néng cān shù

biǎo ké :bú xiù gāng biǎo ké ,biǎo jìng 36háo mǐ ,biǎo quān yǐ jí biān yán xiāng qiàn 195kē zuàn shí ,yuē 1.14kè lā (biǎo ké 84kē zuàn shí ,yuē 0.77kè lā ;biǎo pán 111kē zuàn shí ,yuē 0.37kè lā );12kē hóng sè tuò pà shí ,yuē 0.05kè lā ,kě róng yì gǎi huàn biǎo dài de biǎo wéi qǐ chǐ

gōng xiào :shí 、fèn 、miǎo suō shǐ

jī xīn :ruì shì zhì zào shí yīng jī xīn

fáng shuǐ shēn dù :50mǐ

biǎo dài :shǒu gōng féng zhì Fendi Cuoio Romanoxiǎo niú pí gé yǐ jí duǎn wěn è yú pí dài

xiàn liàng :8méi ,biǎo ké kè yǒu xiàn liàng biān hào :XX/8,suí fù Silvia Venturini Fendiqīn bǐ gǎn jī xìn hán

tòu guò kāi chuàng háo huá zhì biǎo fàn chóu xiān hé de dú jiā biǎo dài gǎi huàn tǐ xì ,Selleria shǒu biǎo kě biàn shēn wéi yōu yǎ de Fendixiàng liàn yǐ jí zhuì shì 。 cǐ zhōng 18Kbái jīn xiàng liàn xiāng qiàn 180kē bái sè lán bǎo shí (yuē 6.00kè lā )yǐ jí 180kē hóng sè tuò pà shí (yuē 5.50kè lā );ér 18Kbái jīn zhuì shì zé xiāng qiàn 7kē bái sè lán bǎo shí (yuē 0.20kè lā )yǐ jí 8kē hóng sè tuò pà shí (yuē 1.20kè lā )。

FENDIguān wǎng

FENDIxiàng gàn